Raad van bestuur
Motorvereniging Nebulasbikers Vinderhoute VZW wordt bestuurd door de “Raad van Bestuur”. Bevoegdheden Raad van Bestuur/bestuurders: De “Raad van Bestuur” leidt en vertegenwoordigt de zaken van MV Nebulasbikers Vinderhoute VZW. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De “Raad van Bestuur” vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die ze nodig acht en nuttig oordeelt.