Bestuursorgaan

Behartigt het belang van de leden overeenkomstig de statuten. Leidt de vereniging, beheert de financiën en eigendommen, voert besluiten van de ledenvergadering uit en is gerechtigd in spoedeisende gevallen handelend op te treden. Motorvereniging Nebulasbikers Lievegem VZW wordt bestuurd door het “Bestuursorgaan”. Bevoegdheden bestuursorgaan: Het bestuursorgaan leidt en vertegenwoordigt de zaken van MV Nebulasbikers Lievegem VZW. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Het bestuursorgaan vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die ze nodig acht en nuttig oordeelt.

Algemene vergadering

Jaarlijks bij de seizoenstart in de maand februari/maart wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) uitgeschreven door het bestuursorgaan.
Voor vragen en info rond en over onze werking kan je steeds terecht via e-mail op: info@nebulasbikers.com

Peter Rooms

Voorzitter, Penningmeester

Stelt de agenda op en leidt de 4-wekelijkse bestuursvergaderingen. Waakt over de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement, ook in het algemeen voor een geregelde gang van zaken. Bepaalt de datum van bestuursvergaderingen. Begeert de geldmiddelen der vereniging. Draagt zorg voor het innen van contributies, donaties enz. Draagt in het algemeen zorg voor de verstrekking van de geldmiddelen der vereniging.


Enrico Vandoorne

Vice-Secretaris, Vice-Materiaalmeester

Houdt de notulen van alle bestuurs- en ledenvergaderingen bij, ter ondersteuning van de secretaris. De briefwisseling, het archiefbeheer, ledenadministatie en voorts alles wat tot de vlotte afwikkeling aller voortkomende administratieve werkzaamheden behoort, geschiedt ter ondersteuning van de secretaris door hem/haar of onder zijn/haar verantwoordelijkheid te handelen. Brengt ter ondersteuning aan de secretaris, jaarlijks in de jaarvergadering aan de leden een verslag uit over de gang van zaken in de vereniging. Houdt ter ondersteuning van de materiaalmeester het materiaal en de stock van de vereniging bij. Weet ter ondersteuning van de materiaalmeester op welke locatie de materialen zich bevinden. Maakt ter ondersteuning van de materiaalmeester jaarlijks een inventaris op. Maakt ter ondersteuning van de materiaalmeester jaarlijks een stocklijst op. Zorgt er ter ondersteuning van de materiaalmeester voor dat de materialen onderhouden en technisch in orde blijven.


Rudi Valcke

Vice-Voorzitter, Materiaalmeester

Stelt bij afwezigheid van de voorzitter de agenda op en leidt dan de 4-wekelijkse bestuursvergaderingen. Waakt mede met de voorzitter over de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement, ook in het algemeen voor een geregelde gang van zaken. Bepaalt ter vervanging door afwezigheid van de voorzitter de datum van bestuursvergaderingen. Houdt het materiaal en de stock van de vereniging bij. Weet op welke locatie de materialen zich bevinden. Maakt jaarlijks het inventaris op. Maakt jaarlijks de stocklijst op. Zorgt ervoor dat de materialen onderhouden en technisch in orde blijven.


Annick De Maeyer

Secretaris

Houdt de notulen van alle bestuurs- en ledenvergaderingen bij. De briefwisseling, het archiefbeheer, ledenadministatie en voorts alles wat tot de vlotte afwikkeling aller voortkomende administratieve werkzaamheden behoort, geschiedt door hem/haar of onder zijn/haar verantwoordelijkheid. Brengt jaarlijks in de jaarvergadering aan de leden een verslag uit over de gang van zaken in de vereniging.


Peter Bourguillioen

Vice-Penningmeester, Vice-Materiaalmeester

Begeert ter ondersteuning van de penningmeester de geldmiddelen der vereniging. Draagt mede met de penningmeester zorg voor het innen van contributies, donaties enz. Draagt mede met de penningmeester in het algemeen zorg voor de verstrekking van de geldmiddelen der vereniging. Houdt ter ondersteuning van de materiaalmeester het materiaal en de stock van de vereniging bij. Weet ter ondersteuning van de materiaalmeester op welke locatie de materialen zich bevinden. Maakt ter ondersteuning van de materiaalmeester jaarlijks een inventaris op. Maakt ter ondersteuning van de materiaalmeester jaarlijks een stocklijst op. Zorgt er ter ondersteuning van de materiaalmeester voor dat de materialen onderhouden en technisch in orde blijven.

Bestuursorgaan / Algemene vergadering
Bestuursorgaan / Algemene vergadering
Volg ons Facebook Galerie Agenda 2024
MV Nebulasbikers Lievegem VZW Wie zijn we? Intranet (enkel full members)

Peter Rooms

Voorzitter, Penningmeester

Stelt de agenda op en leidt de 4-wekelijkse bestuursvergaderingen. Waakt over de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement, ook in het algemeen voor een geregelde gang van zaken. Bepaalt de datum van bestuursvergaderingen. Begeert de geldmiddelen der vereniging. Draagt zorg voor het innen van contributies, donaties enz. Draagt in het algemeen zorg voor de verstrekking van de geldmiddelen der vereniging.

Bestuursorgaan

Behartigt het belang van de leden overeenkomstig de statuten. Leidt de vereniging, beheert de financiën en eigendommen, voert besluiten van de ledenvergadering uit en is gerechtigd in spoedeisende gevallen handelend op te treden. Motorvereniging Nebulasbikers Lievegem VZW wordt bestuurd door het “Bestuursorgaan”. Bevoegdheden bestuursorgaan: Het bestuursorgaan leidt en vertegenwoordigt de zaken van MV Nebulasbikers Lievegem VZW. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Het bestuursorgaan vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die ze nodig acht en nuttig oordeelt.
Raad van bestuur, Ledenvergadering

Algemene vergadering

Jaarlijks bij de seizoenstart in de maand februari/maart wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) uitgeschreven door het bestuursorgaan.
Voor vragen en info rond en over onze werking kan je steeds terecht via e-mail op: info@nebulasbikers.com


Rudi Valcke

Vice-voorzitter,

Materiaalmeester

Stelt bij afwezigheid van de voorzitter de agenda op en leidt dan de 4-wekelijkse bestuursvergaderingen. Waakt mede met de voorzitter over de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement, ook in het algemeen voor een geregelde gang van zaken. Bepaalt ter vervanging door afwezigheid van de voorzitter de datum van bestuursvergaderingen. Houdt het materiaal en de stock van de vereniging bij. Weet op welke locatie de materialen zich bevinden. Maakt jaarlijks het inventaris op. Maakt jaarlijks de stocklijst op. Zorgt ervoor dat de materialen onderhouden en technisch in orde blijven.


Annick De Maeyer

Secetaris

Houdt de notulen van alle bestuurs- en ledenvergaderingen bij. De briefwisseling, het archiefbeheer, ledenadministatie en voorts alles wat tot de vlotte afwikkeling aller voortkomende administratieve werkzaamheden behoort, geschiedt door hem/haar of onder zijn/haar verantwoordelijkheid. Brengt jaarlijks in de jaarvergadering aan de leden een verslag uit over de gang van zaken in de vereniging.


Enrico Vandoorne

Vice-Secetaris,

Materiaalmeester

Houdt de notulen van alle bestuurs- en ledenvergaderingen bij, ter ondersteuning van de secretaris. De briefwisseling, het archiefbeheer, ledenadministatie en voorts alles wat tot de vlotte afwikkeling aller voortkomende administratieve werkzaamheden behoort, geschiedt ter ondersteuning van de secretaris door hem/haar of onder zijn/haar verantwoordelijkheid te handelen. Brengt ter ondersteuning aan de secretaris, jaarlijks in de jaarvergadering aan de leden een verslag uit over de gang van zaken in de vereniging. Houdt ter ondersteuning van de materiaalmeester het materiaal en de stock van de vereniging bij. Weet ter ondersteuning van de materiaalmeester op welke locatie de materialen zich bevinden. Maakt ter ondersteuning van de materiaalmeester jaarlijks een inventaris op. Maakt ter ondersteuning van de materiaalmeester jaarlijks een stocklijst op. Zorgt er ter ondersteuning van de materiaalmeester voor dat de materialen onderhouden en technisch in orde blijven.


Peter Bourguillioen

Vice-Penningmeester,

Materiaalmeester

Begeert ter ondersteuning van de penningmeester de geldmiddelen der vereniging. Draagt mede met de penningmeester zorg voor het innen van contributies, donaties enz. Draagt mede met de penningmeester in het algemeen zorg voor de verstrekking van de geldmiddelen der vereniging. Houdt ter ondersteuning van de materiaalmeester het materiaal en de stock van de vereniging bij. Weet ter ondersteuning van de materiaalmeester op welke locatie de materialen zich bevinden. Maakt ter ondersteuning van de materiaalmeester jaarlijks een inventaris op. Maakt ter ondersteuning van de materiaalmeester jaarlijks een stocklijst op. Zorgt er ter ondersteuning van de materiaalmeester voor dat de materialen onderhouden en technisch in orde blijven.

Bestuursorgaan / Algemene vergadering

MV Nebulasbikers Lievegem VZW